Karya Tulis Sivitas Akademi

Salahkah Aku Meminta Ruqyah (4)

حكم طلب الرقية

جاء عن ابن عباس مرفوعا{{ سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فذكر " ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون "}} رواه البخاري رقم5705 ومسلم رقم 372,374

Hukum Meminta Ruqyah

Dalam masalah ini terdapat hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan keutamaan orang yang tidak pernah meminta ruqyah dan hanya bertawakkal kepada Allah bahwa mereka berjumlah tujuh puluh ribu orang masuk ke dalam surga tanpa hisab. (HR. Al-Bukhari no. 5705 dan Muslim no. 372, 374).

Continue Reading

Cetak E-mail

0
0
0
s2sdefault

Salahkah Aku Meminta Ruqyah (3)

حكم أخذ الأجرة على الرقية

اختلف العلماء في حكم أخذ الأجرة على الرقية، وسبب الخلاف في المسألة اختلافهم في حكم الاستئجار على الطاعات والقرب كتعليم القرآن والإمامة والأذان، فمن أجاز ذلك أجاز أخذ الأجرة على الرقية، ومن لم يجز فيمنع أخذها.

Hukum Mengambil Upah Ruqyah

Ulama berselisih dalam hukum mengambil upah hasil ruqyah karena mereka berselisih dalam hukum mengambil upah dalam ketaatan kepada Allah seperti mengajarkan Al-Qur'an, imam shalat dan adzan. Maka siapa yang membolehkan hal tersebut dia membolehkan mengambil upah ruqyah dan siapa yang tidak membolehkan hal itu dia tidak membolehkan mengambil upah ruqyah.

Continue Reading

Cetak E-mail

0
0
0
s2sdefault

Adab Berjalan Ke Masjid (Muqoddimah)

PENDAHULUAN

                Segala puji hanya milik Allah U, kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, serta meminta ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah -subhanahu wa ta'ala- dari kejelekan diri–diri kami dan kejelekan amalan- amalan kami. Barang siapa yang Allah -subhanahu wa ta'ala- beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah  -subhanahu wa ta'ala- sesatkan maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk di ibadahi kecuali Allah -subhanahu wa ta'ala- semata,  tidak ada sekutu bagi -Nya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad -shollallahu 'alaihi wa sallam- adalah hamba dan Rasul-Nya -shollallahu 'alaihi wa sallam-. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarga serta sahabat–sahabat beliau -radhiyallahu 'anhum- dan orang–orang yang mengikuti beliau -shollallahu 'alaihi wa sallam- dengan baik sampai hari kiamat.

Continue Reading

Cetak E-mail

0
0
0
s2sdefault

Salahkah Aku Meminta Ruqyah (2)

حكم الرقية

جاء الأحاديث في هذه المسألة ظاهرها مختلفة، بعضها نهى عن الرقية ، وبعضها أجازها بل أمر بها.

Hukum ruqyah

Sebelum masuk ke dalam khilaf dalam hukumnya, perlu diketahui bahwa ruqyah tergolong pengobatan. Terdapat hadits-hadits di dalam masalah ini yang dzahirnya bertentangan sebagiannya melarang dan sebagian lagi membolehkan bahkan memerintahkannya.

Continue Reading

Cetak E-mail

0
0
0
s2sdefault

Adab Silang Pendapat (16)

KAEDAH KEDUA BELAS:

MENYALAHKAN PENDAPAT MUKHOLIF BUKAN BERARTI HARUS DENGAN MENCELANYA, AKAN TETAPI DENGAN NASIHAT YANG PENUH ADAB

Ibnul Qayyim berkata:

“Oleh karena itu, para Imam (para Ulama’) dengan tegas membatalkan/menyalahkan hukum keputusan siapa saja yang memberi hukum keputusan yang menyelisihi kebanyakan permasalahan ini, dengan tanpa mencela orang yang mengatakannya”.1

Continue Reading

Cetak E-mail

0
0
0
s2sdefault